2017

  • 2017/06/12 13:00, D10/225
    Seminarium Zespołu Układów Złożonych
    Dr hab. inż. Bartłomiej SPISAK (KISiFK WFiIS AGH)
    Od kwantyzacji Weyla do dyssypatywnego transportu stermalizowanych elektronów