2018

  • 2018/01/23 15:30, D10/123
    Seminarium Zespołu Układów Złożonych
    odwołane z powodu choroby prelegenta