2019

 • 2019/06/24 13:15, D10/225
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Dr G. Reza JAFARI (Shahid Beheshti University, Tehran)
  Frustration Phenomenon in Gene-Gene Interactions of the Cancerous Cells
 • 2019/06/10 14:00, D10/108
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Prof. Janusz WOLNY (WFiIS AGH)
  Nowe podejście do dynamiki relatywistycznej
 • 2019/05/20 13:15, D10/225
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Prof. Jacek DZIARMAGA (Instytut Fizyki UJ)
  Time evolution of an infinite projected entangled state
 • 2019/04/29 13:15, D10/225
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Dr Krzysztof KOLASIŃSKI (ShelfWise)
  Neuronowe równania różniczkowe zwyczajne
 • 2019/04/08 13:15, D10/225
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Prof. Leonid MOROZ (Politechnika Lwowska)
  Zwykłe floating-point algorytmy do obliczania funkcji 1/x, sqrt(x), 1/sqrt(x) dla potrzeb DSP
 • 2019/03/25 13:15, D10/225
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Dr Paweł SZUMNIAK (WFiIS AGH)
  Spin and topological states in hybrid semiconducting-superconducting nanostructures
 • 2019/01/21 13:15, D10/1
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Dr hab. inż. Przemysław GAWROŃSKI (WFiIS AGH)
  Spiralne struktury domenowe w cylindrycznych mikrodrutach - symulacje mikromagnetyczne
 • 2019/01/07 13:15, D10/1
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Dr Marcin ZAGÓRSKI (Instytut Fizyki UJ)
  How is information decoded in developmental systems?