prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski

AGH University of Science and Technology
Faculty of Physics and Applied Computer Science
Department of Applied Informatics and Computational Physics
address: al. Mickiewicza 30, PL-30059 Krakow, Poland
tel: +48 12 6173539
fax: +48 12 6340010
e-mail: kulakowski@fis.agh.edu.pl
preprints in arXiv https://arxiv.org/search/?searchtype=author&query=Krzysztof+Kulakowski
blog prywatny http://www dot tu-kja dot blogspot dot com

research activity
list of publications since 1995
list of publications till 1994 (pdf)
tekst dla 42 Zjazdu PTF, wrzesień 2013 (pdf)
role in an EU project (pdf)

LECTURES

Równowaga Heidera czyli mitoza społeczna, Leopold Infeld Colloquium, IFT UW, Warszawa, 14 kwietnia 2005 (pdf)
Symulacje komputerowe w fizyce i w życiu, Techniczny Uniwersytet Otwarty, AGH, kwiecień 2006 (pdf)
Needs and decisions in ghetto, Workshop on Complex System Science of ONCE-CS Action, Vilnius, 13-16 May 2006 (pdf)
Stable states of systems of bistable magnetostrictive wires against applied field, applied stress and spatial geometry, JEMS Conference, San Sebastian, 25-30 June 2006 (pdf)
Looking for communities in networks, Summer School on Socio-Econo-Physics 2007 in Windberg, 12-15 September 2007 (pdf)
Magnetism of complex random networks, Application of Networks: From fundamental physics to complex networks - ANet07, Kraków, 2-4 November 2007 (pdf)
Magnetic ordering in a social structure, 3 Ogólnopolskie Sympozjum - Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, Wrocław, 22-24 November 2007 (pdf)
The norm game - how a norm fails, Statistical Physics - SigmaPhi2008, Crete, 12-18 July 2008 (pdf)
Model Zallera opinii publicznej z oddziaływaniami, 4 Ogólnopolskie Sympozjum - Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, Rzeszów, 7-9 maja 2009 (pdf)
Sociophysics - an astriding science, Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century, Kraków, 21-22 maja 2009 (pdf)
Contagion of norm breaking, International Workshop on Coping with Crises in Complex Socio-Economic Systems, ETH Zurich, June 8-12, 2009 (pdf)
Star-clique transformation and degree correlations in networks, Summer Solstice 2009 International Conference on Discrete Models of Complex Systems, Gdansk, 22-24 June 2009, (pdf)
Altruism and reputation - cooperation within groups, European Conference on Complex Systems, Warwick, 21-25 September 2009 (pdf)
Early warning of cardiac problems in crowd, KES-AMSTA, Gdynia, June 23-25, 2010 (pdf)
Hate - no choice. Agent simulations, XVII ISA World Congress on Sociology, Gothenburg, July 11-17, 2010 (pdf)
Graf krawędziowy jako model sieci społecznej, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków, 8-11 wrzesnia 2010 (pdf)
Nieprzewidywalnosć w fizyce, Małopolska Noc Naukowców, Kraków, 24 wrzesnia 2010 (pdf)
A line graph as a model of a social network, FENS'5, Warsaw, November 27, 2010 (pdf)
O normie współdziałania, Krakowskie Konwersatorium Fizyczne, Instytut Fizyki UJ, 24 marca 2011 (pdf)
Athermal phase transition in the Ising model, Summer Solstice, Turku, 6-10 June 2011 (pdf)
Symulacje sieci w ZUZ, Seminarium WFiIS AGH, 02.03.2012 (pdf)
More stochastic repulsion in culture dissemination, FENS'6, Gdańsk, April 19-21, 2012 (pdf)
Fizyka do wzięcia, Seminarium na Wydziale Humanistycznym AGH, Kraków, 28 maja 2012, (pdf)
The Simmel effect and babies names, CyberEmotions 2013, Warsaw, 29-30.01.2013, (pdf)
How many parameters to model states of mind?, ECMS 2013, Aalesund, 27-30.05.2013, (pdf)
Collective map making, Summer Solstice 2013, Warsaw, 27-29.06.2013, (pdf)
Indeterminizm obliczeniowy w złożonych układach społecznych, 42 Zjazd PTF, Poznań, 8-13.09.2013; PAU, 22.11.2013 (pdf)
Discrete chaos in everyday life, ESSA 2013, Warsaw, 16-20.09.2013, (pdf)
Spiral of silence in open systems, CODYM, Wroclaw, 7-9.04.2014, (pdf)
If others jump to the queue front, how long I will wait?, FENS'7, Lublin, 14-16.05.2014, (pdf)
Emerging communities in networks - a flow of ties, 27th Smoluchowski Symposium, Zakopane, 22-26.09.2014, (pdf)
Heavy context dependence - decisions of underground soldiers, ECMS 2015, Albena, 26-29.05.2015, (pdf)
Imiona dzieci, prawo Zipfa i mapa Stanów Zjednoczonych, 43 Zjazd PTF, Kielce, 6-11.09.2015 (pdf)
Heider balance, asymmetric ties, and gender segregation, 28th Smoluchowski Symposium, Cracow, 14-17.09.2015, (pdf)
No more presidents in my family, 8th FENS Symposium, Rzeszow, 4-6.11.2015, (pdf)
Computational indeterminism in complex models of social systems, CITCEP 2015, Cracow, 18-20.12.2015, (pdf)
Jammed states, Heider balance and paradise, Social Simulation Conference 2016, Rome, 19-23 September 2016, (pdf)
A small chance of paradise- equivalence of balanced states, 38th Max Born Symposium, Wroclaw, 18-20 May 2017, (pdf)
Paradox of integration - a computational model, FENS 9, Warsaw, 5-7 July 2017, (pdf)
Children names - simulations and facts, IC2S2, Cologne, 10-13 July 2017, (pdf)
Z pism Mariana Smoluchowskiego, AGH Kraków, 4.09.2017, (pdf)
Coevolving voter model on a network –- coupling of order parameters, Wydz. PPT Polit. Wrocławskiej, 4.12.2017, (pdf)
The coevolving voter model with spin-dependent rewiring probability – mean field approach, Summer Solstice Conference, Gdansk 25-27 June 2018 (pdf)
Heider balance and self-evaluation, Social Simulation 2018, Stockholm, August 20-24, 2018 (pdf)
Ewolucja modelowej sieci społecznej - od homofilii do izolacji, TechSpo'18, Kraków, 20-21.09.2018 (pdf)
The Heider balance and the looking-glass self, FENS10 - 10-th Polish Symposium on Physics in Economy and Social Sciences, Swierk, July 3-5, 2019(pdf)
Towards the Heider balance - asymmetric social relations, 5-th Conference on Statistical Physics: Modern Trends and Applications, Lviv, Ukraine , July 3-6, 2019(pdf)
Towards the Heider balance - standards and surprises, FENS 2021, July 1-3, 2021(pdf)
Towards the Heider balance in complete graphs - long limit cycles, Signed Networks and Their Applications, satellite to NetSci22, July 18-19, 2022(pdf)
Greedy consumer in the Rosenzweig-MacArthur model, FENS 2023, Wrocław, September 14-16, 2023(pdf)
Mitosis of life aims in Poland 2012-2016, 36th Smoluchowski Symposium, Kraków, 24-28.09.2023, (pdf)

SKRYPT

Automaty komórkowe

PROGRAM FIZYKI DLA FIZYKI MEDYCZNEJ, MIKRO- I NANOTECHNOLOGII - 1 ROK

Semestr zimowy (pdf)
Tensory (pdf)
Hazard (pdf)
bryk (pdf)

PROGRAM FIZYKI DLA GGiOS

Zagadnienia wyłożone w I semestrze (pdf)
Zagadnienia wyłożone w II semestrze (pdf)

PROGRAM FIZYKI DLA GGiIS

Zagadnienia wyłożone w I semestrze (pdf)
Zagadnienia wyłożone w II semestrze (pdf)

SEMINARIUM UKŁADÓW ZŁOŻONYCH

Zasady (pdf)

PROGRAM FIZYKI DLA INFORMATYKI EAIiE

Semestr zimowy (pdf)
Semestr letni (pdf)

MECHANIKA STATYSTYCZNA WFiIS

Lista tematów (pdf)

TEORIA GIER

Lista tematów (pdf)
Dwie firmy (pdf)
Erystyka (pdf)

DYNAMIKA NIELINIOWA WFiIS

Lista tematów (pdf)