2008

 • 2008/12/15 10:00, D-10/304
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr hab. Paweł GÓRA (Zakład Fizyki Statystycznej WFAiIS UJ)
  Trzypunktowe falki Haara
 • 2008/12/08 10:00, D-10/304
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Mateusz KAMIŃSKI (WFiIS AGH)
  Symulacja procesu nanoindentacji kryształu szafiru metodą DFT
 • 2008/12/01 10:00, D-10/304
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Mgr inż. Joanna TOMKOWICZ (KISiFK WFiIS AGH)
  Lawiny w sieciach rosnących
 • 2008/06/09 17:00, D-10/108
  Prof. dr hab. Andrzej MAKSYMOWICZ (KIS WFiIS AGH)
  Struktura populacji w modelu Penny z mutacjami narastającymi z wiekiem
 • 2008/06/02 17:00, D-10/108
  Dr Maria MAGDOŃ-MAKSYMOWICZ (Zakład Statystyki Matematycznej AR Kraków)
  Stabilność analitycznych rozwiązań modelu Penny
 • 2008/05/19 17:00, D-10/108
  Dr inż. Maciej ŚNIECHOWSKI (KIS WFiIS AGH)
  Właściwości strukturalne cienkich warstw wybranych zwiazków organometalicznych orientowanych w polu elektrycznym
 • 2008/05/05 17:00, D-10/108
  Dr inż. Maciej WOŁOSZYN (KIS WFiIS AGH)
  Struktura elektronowa jednowymiarowych ukladow quasi-periodycznych w polu elektrycznym
 • 2008/04/21 17:00, D-10/108
  Dr Agata FRONCZAK (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej)
  Eksponencjalne grafy przypadkowe - sieci o zadanym hamiltonianie
 • 2008/01/14 16:30, D-10/319
  Mgr inż. Krzysztof SUCHECKI (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej)
  Krytyczne własności modelu głosującego i modelu Isinga na sieciach sprzężonych