2007

Mathematics and Physics in Sociology

Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH, Reymonta Str. 19, building D-10, room 304

  • 2007/12/13 18:00
    Prof. Czesław MESJASZ (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
    Fizyka a nauki społeczne - kilka problemów do wyjaśnienia [PDF]
  • 2007/11/08 18:00
    Dr hab. Wojciech SŁOMCZYŃSKI (Instytut Matematyki UJ)
    Od modelu-zabawki do podwójnie pierwiastkowego systemu głosowania
  • 2007/09/27 18:15, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala kominkowa
    Prof. Dietrich STAUFFER (Uniwersytet w Kolonii)
    Computer simulations of the Schelling-Ising model of urban segregation