2021

 • 2021/12/02 13:15, D7/328
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Dr hab. inż. Michał ZEGRODNIK (ACMiN AGH)
  Superconducting dome with extended s-wave pairing symmetry in the copper-oxide monolayer films
 • 2021/10/28 13:15, D7/328
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  mgr inż. Grzegorz GOŁASZEWSKI (WFiIS AGH)
  Modelowanie orzeczeń polskiego sądownictwa w systemie Value Judgement-based Argumentative Prediction
 • 2021/06/24 13:00, online (link do spotkania na MS Teams)
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Dr hab. inż. Michał NOWAK, prof. AGH (ACMiN AGH)
  Transport elektronowy w nanostrukturach półprzewodnik-nadprzewodnik
 • 2021/05/27 13:00, online (link do spotkania na MS Teams)
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Dr hab. inż. Bartłomiej SPISAK, prof. AGH (WFiIS AGH)
  Latające qubity w przestrzeni fazowej
 • 2021/04/29 13:00, online (link do spotkania na MS Teams)
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  mgr inż. Bartłomiej RZESZOTARSKI (WFiIS AGH)
  Spin and charge transport in nanodevices based on silicene
 • 2021/04/08 13:00, online (link do spotkania na MS Teams)
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Dr hab. inż. Tomasz SZUMLAK, prof. AGH (WFiIS AGH)
  Jak polować na cząstki używając inteligencji
 • 2021/03/04 13:00, online (link do spotkania na MS Teams)
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  mgr Karol KULINOWSKI (WFiIS AGH)
  Dynamika elektronów w klasycznych układach otwartych. Podejście Boltzmanna-Poissona
 • 2021/02/18 13:00, online (link do spotkania na MS Teams)
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Dr hab. Maciej WOŁOSZYN (WFiIS AGH)
  Równowaga Heidera na sieci trójkątnej
 • 2021/01/28 13:00, online (link do spotkania na MS Teams)
  Seminarium Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
  Prof. Karol ŻYCZKOWSKI (UJ i CFT PAN)
  Universal spectra of random channels and random Lindblad operators