2012

 • 2012/12/18 16:45, D-10/20
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr Małgorzata KRAWCZYK (ZUZ KISiFK WFiIS AGH)
  Nowe aspekty symetrii elementarnych automatów komórkowych
 • 2012/12/04 16:30, D-10/321
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Prof. Jan NUCKOWSKI (ASP Kraków)
  Katedra Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemyslowych ASP - obszar zainteresowań
 • 2012/11/27 16:30, D-10/20
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Prof. Krzysztof KUŁAKOWSKI (ZUZ KISiFK WFiIS AGH)
  Tłum dwóch prędkości - symulacje
 • 2012/06/12 15:30, D-10/108
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr Przemysław GAWROŃSKI (ZUZ KISiFK WFiIS AGH)
  Pomiary pola koercji i prędkości ścianki domenowej w drutach amorficznych na bazie żelaza
 • 2012/05/29 15:30, D-10/108
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Mgr inż. Marcin RYBAK (ZUZ KISiFK WFiIS AGH)
  Rywalizujące procesy kontaktowe na sieciach jednorodnych
 • 2012/04/17 15:30, D-10/108
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Prof. Krzysztof KUŁAKOWSKI (ZUZ KISiFK WFiIS AGH)
  Naśladować czy się różnić? - od Simmla do Axelroda
 • 2012/01/16 14:00, D-10/20
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr Maciej WOŁOSZYN (ZUZ KISiFK WFiIS AGH)
  Multifraktalne własności stanów elektronowych aperiodycznej supersieci Fibonacciego