2014

 • 2014/12/08 12:15, D10/C
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr inż. Janusz MALINOWSKI (ZUZ KISiFK WFiIS AGH)
  Badanie mechanicznych deformacji kosci z wykorzystaniem mikrotomografii
 • 2014/11/17 12:15, D10/C
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr inż. Krzysztof MALARZ (ZUZ KISiFK WFiIS AGH)
  Kiedy przeciążanie pracownika zadaniami prowadzi firmę do katastrofy i jak tej katastrofy uniknąć
 • 2014/06/13 13:30, U-5/08
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Mgr Marek GIEBUŁTOWSKI (KISiFK WFiIS AGH)
  Spinowo-fermionowy model nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego
 • 2014/05/30 13:30, U-5/08
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Mgr inż. Krzysztof KOLASIŃSKI (KISiFK WFiIS AGH)
  Symulacja transportu kwantowego dla interferometru elektronowego
 • 2014/05/23 13:30, U-5/08
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr Agnieszka KOWALSKA-STYCZEŃ (Instytut Ekonomii i Informatyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska)
  Wykorzystanie automatu komórkowego do modelowania zachowania konsumentów i procesu przywództwa w organizacji
 • 2014/04/25 13:30, U-5/08
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Prof. dr hab. Krzysztof KUŁAKOWSKI (ZUZ KISiFK WFiIS AGH)
  Spirala ciszy: dynamika opinii w układach otwartych
 • 2014/04/11 13:30, U-5/08
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Mgr Katarzyna OLEŚ (ZFS WFAiIS UJ)
  Poszukiwanie optymalnych strategii zwalczania epidemii rozprzestrzeniających się na różnych typach sieci