2015

 • 2015/12/21 13:00, D10/2
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Prof. dr hab. Zdzisław BURDA (KISiFK WFiIS AGH)
  O wymiarach sieci złożonych
 • 2015/06/16 12:15, D10/1
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr inż. Krzysztof MALARZ (KISiFK WFiIS AGH)
  Konstrukcja i wykorzystanie macierzy odległości do badania własności topologicznych sieci złożonych
 • 2015/04/21 12:15, D10/1
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr inż. Tomasz BOŁD (KOiDC WFiIS AGH)
  Sieci Bayesowskie
 • 2015/03/17 12:15, D10/1
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr inż. Małgorzata KRAWCZYK (KISiFK WFiIS AGH)
  Struktura i symetrie sieci złożonych