2016

 • 2016/11/21 13:00, D10/225
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Prof. dr hab. Stanisław DROŻDŻ (ZTSZ IFJ PAN)
  Wieloskalowe aspekty układów złożonych
 • 2016/05/30 13:00, D10/108
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Dr Jarosław DUDA (Wydział Matematyki i Informatyki UJ)
  Maximal Entropy Random Walk w kanalach informacyjnych, dyfuzji i analizie sieci
 • 2016/04/04 13:00, D10/108
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Prof. dr hab. Krzysztof KUŁAKOWSKI (KISiFK WFiIS AGH)
  Coevolution voter model in mean field
 • 2016/03/07 13:00, D10/108
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Gholamreza JAFARI (Department of Physics, Shahid Beheshtiy University, Teheran)
  Emergence of Monopolies in Social Networks: Lack of Transparency and Collective behavior
 • 2016/02/29 14:30, D11/18
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Leila HEDAYATIFAR (Sharif University of Technology, Teheran)
  Foroogh HASSANIBESHELI (Shahid Beheshtiy University, Teheran)
  Emergence of collective behavior in social networks
 • 2016/01/18 14:30, D10/C
  Seminarium Zespołu Układów Złożonych
  Mgr inż. Jakub PORZYCKI (KIS WEAIiIB AGH)
  Social network generation based on census data